Gia Lai yêu cầu huy động tối đa số trẻ khuyết tật học hòa nhập

(ngày đăng: 27/09/2016)

Sở GD&ĐT Gia Lai hướng dẫn việc thực hiện giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật bậc học mầm non và cấp tiểu học năm học 2016-2017.

Theo văn bản này, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thống kê, báo cáo chính xác số liệu học sinh khuyết tật tham gia giáo dục hòa nhập tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, đơn vị nào báo cáo không chính xác sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm khi Sở tiến hành kiểm tra thực tế.

Các cơ sở giáo dục nắm vững số trẻ khuyết tật trên địa bàn, huy động tối đa số trẻ khuyết tật học hòa nhập, tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật theo Luật Người khuyết tật và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật.

Phối hợp với chính quyền địa phương lập hồ sơ học sinh khuyết tật đầy đủ, đúng quy định. Thực hiện công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật theo các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, chỉ đạo giáo viên thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân riêng, phù hợp với từng đối tượng học sinh khuyết tật, lưu trữ hồ sơ học sinh khuyết tật theo quy định.

Sở GD&ĐT đồng thời yêu cầu các phòng GD&ĐT báo cáo tình hình triển khai công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật, gồm thực trạng về công tác giáo dục hòa nhập, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, những đề xuất kiến nghị về việc thành lập trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhật trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Nguồn giaoducthoidai.vn

Bài được đăng bởi: nguoi hoan hao


Liên quanXem thêm >>